Teātra mākslas nozare

Nozares prioritātes
:

Nozare izskata projektus, kas saistīti ar→

SKATUVES MĀKSLU – DRAMATISKO TEĀTRI, LAIKMETĪGO DEJU UN CIRKU;
• visu žanru (izņemot operetes, operas un baleta) izrāžu radīšanu;
• oriģināldramaturģijas radīšanu un izdošanu;
• oriģināldramaturģijas darbu tulkošanu un izdošanu svešvalodās;
• dramaturģijas darbu tulkošanu no svešvalodām Latvijas teātru vajadzībām;
• pētījumu par skatuves mākslu tapšanu un izdošanu (t.sk. periodisko izdevumu formā un interneta vidē);
• skatuves mākslas kritikas darbu (t.sk. periodisko izdevumu formā un interneta vidē);
• pasākumu organizēšanu skatuves mākslā (festivāli, konkursi utt.)
• starptautisku skatuves mākslas pasākumu organizēšanu;
• visu skatuves mākslas profesiju (t.sk. dramaturgu) izglītības un tālākizglītošanās formu veicināšanu (semināri, konferences, darbnīcas, meistarklases utt.);
• ar amatierteātru nozares attīstību saistītus projektus;
• projektus, kas paredz valsts un nevaldības sektora sadarbību (īpaši profesionālās laikmetīgās dejas jomā);
• citām aktivitātēm, kas veicina Latvijas skatuves mākslas mākslinieciskā līmeņa izaugsmi vai popularizēšanu valstī un ārpus tās.

Finansējums netiek piešķirts:
• studijām Latvijā;
• pirmā līmeņa augstākās izglītības un bakalaura vai tam pielīdzināma līmeņa studijām ārzemēs, ja līdzīga studiju programma ir pieejama Latvijas augstskolās;

2017. gadā projekti, kas saistīti ar viesizrādēm Latvijā, netiks izskatīti regulārajos kultūras projektu konkursos. Tos izskatīs VKKF mērķprogrammas „Viesizrādes Latvijā” konkursos, ko izsludinās divas reizes gadā.

Iesniegšana

Projektu pieteikumi savlaicīgi jāiesniedz personīgi VKKF birojā, Rīgā, K.Valdemāra ielā 20, (1.stāvā) vai jānosūta pa pastu pēc kārtējās projektu konkursa izsludināšanas.

Nozares ekspertu komisija:
Normunds Vīksne - nozares priekšsēdētājs, Raitis Šmits, Ingūna Elere, Mārīte Balode, Jānus Johansons, Kārlis Krūmiņš, Indriķis Veitners, Anna Rozenvalde, Māris Čačka - nozares priekšsēdētājs, , Inga Šteimane

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Zaiga Henkele, tālrunis 67503177, 26320185
e-pasts: zaiga@kkf.lv