Dizaina un arhitektūras nozare
Nozares prioritātes
:

Nozare izskata projektus, kas saistīti ar→

• dizaina un arhitektūras eksporta spējas veicināšanu (dalību starptautiskajās izstādēs, forumos, ceļojošu izstāžu veidošanu);
• dizaina un arhitektūras nozares izglītības kvalitātes uzlabošanu;
• dizaina un arhitektūras nozares jaunrades procesu sekmēšanu un rezultātu popularizēšanu lokāli un starptautiski;
• dizaina un arhitektūras nozares materiālo un nemateriālo produktu kvalitātes uzlabošanu, procesu vadību un producēšanu;
• izpratnes veidošanu par dizaina un arhitektūras nozari, izglītojošo pasākumu un diskusiju attīstību, dialoga sekmēšanu sabiedrībā, valsts un pašvaldību institūciju starpā un uzņēmējdarbības vidē;
• dizaina un arhitektūras pētījumu veikšanu, procesu analīzi, dokumentēšanu un publiskošanu;
• studijām ārzemēs dizaina un arhitektūras jomā, ja līdzvērtīga izglītība Latvijā nav pieejama.

Finansējums netiek piešķirts:

• bakalaura līmeņa studijām un studentu mācību darbu radīšanai.

Iesniegšana

Projektu pieteikumi savlaicīgi jāiesniedz personīgi VKKF birojā, Rīgā, K.Valdemāra ielā 20, (1.stāvā) vai jānosūta pa pastu pēc kārtējās projektu konkursa izsludināšanas.

Nozares ekspertu komisija:
Normunds Vīksne - nozares priekšsēdētājs, Raitis Šmits, Ingūna Elere, Mārīte Balode, Jānus Johansons, Kārlis Krūmiņš, Indriķis Veitners, Anna Rozenvalde, Māris Čačka - nozares priekšsēdētājs, , Inga Šteimane

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Zaiga Henkele, tālrunis 67503177, 26320185
e-pasts: zaiga@kkf.lv