Mērķprogrammas  "Viesizrādes Latvijā" konkursa rezultāti - pēc 27.07.2017.